Back to your last page Roots on Walcheren   Adriaan Loois
         overleden 30-12-1819 te Vlissingen, 76 jaar oud
           schilder, weduwnaar van Tannetje den Boer

Bron: Burgerlijke Stand Vlissingen, Akten van Overlijden 1819, nr.224

224
Heden den eenendertigste van de maand December des Jaars achttien honderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerden voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, District Middelburg, Provincie Zeeland,
Pieter Laarmoes,
oud 48 Jaren, van beroep Schilder, wonende te Vlissingen en
Jacob van de Klooster,
oud 58 Jaren, van Beroep Schipper, wonende te Vlissingen, bekenden van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den dertigsten van de maand december des Jaars 1819, binnen de Stad Vlissingen in het Huis Wijk I Nummer 183 ten tien uren, in den avond is overleden
Adriaan Loois,
oud 76 Jaren, van Beroep Schilder, wonende te Vlissingen, weduwnaar van Tannetje den Boer.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
W Duuren [?, burgemeester]
P Laarmoes
J v d Klooster

o-al1819.htm, april 2000
Compiled by Izašk De Pagter
Source: Rijksarchief te Middelburg
Copie van deze akte in mijn archief
More info? E-mail