English version   Legend Wortels op Walcheren  Genealogie van de familie de Pagter

Inleiding   Stambomen De Pagter   Andere stambomen en losse eindjes   Wortels op Walcheren   Doorzoek dit web op namen

top of page   Inleiding

Verschillende personen met de achternaam "Pagter", "de Pagter", "Pachter" of "de Pachter" hebben naspeuringen gedaan naar hun voorgeslacht. Op deze webpagina's zijn de resultaten van hun inspanningen samengebracht. Het grootste deel van deze informatie is afkomstig uit de Rijksarchieven, waarvan er ťťn is in iedere provinciehoofdstad in Nederland. Het Rijksarchief te Middelburg, hoofdstad van de provincie Zeeland, is de voornaamste bron. Vanaf 1811 (en voor sommige plaatsen een paar jaar eerder) werden de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters bijgehouden door de gemeentelijke overheid. In de Rijksarchieven bevinden zich ook de Kerkboeken voor doop, bruiloften en begrafenissen. Deze archieven gaan soms terug tot in de zeventiende eeuw. De handgeschreven kerkboeken zijn soms zeer moeilijk leesbaar en kunnen volstrekt onleesbaar zijn voor mensen die de Nederlandse taal niet beheersen.
Naast deze bron van informatie zijn meer recente gegevens over de familie de Pagter verzameld middels enquetes gehouden door Iek de Pagter (1995) en Johan en Hendrik de Pagter (1996).

De achternaam (de) Pachter verscheen op Walcheren in de 17de eeuw en werd in de loop van de 18de eeuw vaak veranderd in (de) Pagter. Niet alle families (de) Pagter hebben hun wortels op Walcheren. De achternaam "Pachter" heeft ook een oorsprong in het Noorden van Duitsland. Een aantal andere mensen heeft de achternaam "Pagters". Waar deze naam vandaan komt is ons nog onbekend. Tenslotte ontdekten we dat de naam "Pagter" onafhankelijk in Denemarken is ontstaan. Dat kan te wijten zijn aan de overeenkomsten tussen de Deense taal en sommige Zeeuwse dialecten. Deze overeenkomsten zijn mogelijk terug te voeren tot de vroege Middeleeuwen, toen Noormannen (Vikingen) zich op Walcheren (Westkapelle?) vestigden. In ieder geval heeft het woord "Pagter" dezelfde betekenis in het Deens en het Zeeuws: leen-boer of leen-heer.

Hedendaagse mensen met de achternaam "de Pagter", die het eiland Walcheren als hun bakermat hebben, behoren tot de afstammelingen van enkele stamvaders in de 17de eeuw:

Of er een verband is tussen deze twee takken is nog niet duidelijk.

top of page  Overzicht van stambomen De Pagter

Om praktische redenen is de stamboom van Jan de Pachter (die leefde van 1624 tot na 1667) verdeeld in een aantal afstammingstabellen, op zodanige wijze, dat deze beginnen met een mannelijke De Pagter, die geboren is na de invoering van de "Burgerlijke Stand" in het begin van de 19de eeuw. Deze tabellen zijn inclusief de nu levende De Pagters. (De Burgerlijke Stand is door Napoleon Bonaparte, de keizer van Frankrijk, tussen 1808 en 1811 ingevoerd. Vanwege de strategische ligging was Vlissingen ingelijfd bij Frankrijk, terwijl de rest van Walcheren onder het Koninkrijk der Nederlanden viel, waarover Napoleons broer de scepter zwaaide).
Een andere groep tabellen begint met De Pagters die geboren zijn in het begin van de 18de eeuw. Gegevens over deze mensen zijn minder betrouwbaar en zijn grotendeels afkomstig uit kerkelijke registers.

De afstamming van deze "stamvaders" van hun gemeenschappelijke voorouders is in het kort hier weergegeven.


Jan DE PACHTER(1624-1667+) + Maetje JANS(-1671) M:1653,Meliskerke

Last update 21-05-2000 by Izašk (Ike) de Pagter.