Back to your last page Roots on Walcheren De Pagter Genealogy   Arjaan Tavernier gedoopt 29-10-1740 te Ritthem
                 zoon van Pieter Tavenier en Maatje Caljouw

Fragmenten uit Doopboek 1740 RitthemGedoopte onder de Dienst van Paulus Aerlebout F.M.R.
[de eerste gedoopte op 20-09-1739, de 27ste gedoopte is Arjaan Tavenier]

Tijdt      Ouders          Getuijgen    Kindren
 1740

Den 29 oct  27 Pieter Janssen Tavernier         Arjaan geboren
        Maatje Caljouw      Jannetje Ceijs  snagts om 12 uuren   
                             maandag den 24.oct

d1-a1740.htm, april 2000
Compiled by Izašk De Pagter
Source: Rijksarchief te Middelburg More info? E-mail