Back to your last page Roots on Walcheren De Pagter Genealogy   Janna Zuurkappij
              overleden 24-01-1829 te Vlissingen, 74 jaar oud
                 weduwe van Jannis Loois

Bron: Burgerlijke Stand Vlissingen, Akten van Overlijden 1829, nr.52

Heden den 26sten van de maand January des Jaars achttien honderd negen en twintig, des middags ten twaalf uren, compareerden voor 
mij Wethouder, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, District Middelburg, Provincie Zeeland,
Adriaan Schout Velthuijs, oud 40 Jaren, van Beroep Pruikmaker, wonende te Vlissingen en Adriaan Le Clercq, oud 38 Jaren, van beroep 
Particulier, wonende te Vlissingen, bekende van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den 24ste van de maand January 
des Jaars 1829 binnen de Stad Vlissingen in het Huis Wijk F Nummer 70 te Zes uren, in den avond is overleden 
Janna Zuurkappij, oud 74 Jaren, van Beroep Geen, wonende te Vlissingen, weduwe van Jannes Loois.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
De eerste declarant heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
A.S.Velthuijs
A.LeClercq
L.....

              Sara Zuurkappij
              overleden 05-07-1823 te Vlissingen, 67 jaar oud
                 huisvrouw van Joos Franke

Bron: Burgerlijke Stand Vlissingen, Akten van Overlijden 1823, nr.119

Heden den zevenden van de maand Julij des Jaars achttien honderd drie en twintig, des middags ten twaalf uren, compareerden voor 
mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, District Middelburg, Provincie Zeeland,
Jacobus Franke, oud 39 Jaren, van Beroep timmerman, wonende te Vlissingen en Adriaan Schout Velthuys, oud 36 Jaren, van beroep 
Pruikmaker, wonende te Vlissingen, bekende van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den vijfden van de maand July 
des Jaars 1823 binnen de Stad Vlissingen in het Huis Wijk G Nummer 55 te Zeven uren, in den avond is overleden 
Sara Zuurkappij, oud 67 Jaren, van Beroep Geen, wonende te Vlissingen, huisvrouw van Joos Franke.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
Jacobus Franke
A.S.Velthuijs
I.I.Becker

o-jz1829.htm, april 2000
Compiled by Izašk De Pagter
Source: Rijksarchief te Middelburg More info? E-mail