Back to your last page Roots on Walcheren   Johanna Christina Zwikkel
              overleden 1-5-1833 te Vlissingen, 75 jaar oud
                 weduwe van Dirk Rekkers

Bron: Burgerlijke Stand Vlissingen, Akten van Overlijden 1833, nr.109

224
Heden den tweede van de maand Mey des Jaars achttien honderd en drie en
dertig, des middags te twaalf uur, compareerden voor mij Wethouder,
Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen,
District Middelburg, Provincie Zeeland,
Hermanus Ferdinand Rekkers, oud 50 jaren, van beroep Slagter, wonende
te Vlissingen, zoon [van de overledene] en Christiaan Johannes Wijs,
oud 38 jaren, van beroep Broodbakker, wonende te Vlissingen, zoon van
de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den eersten van de maand
Mey des jaars 1833 binnen de Stad Vlissingen in het huis wijk D, 
nummer 163, te vijf uren in den middag, is overleden
Johanna Christina Zwikkel, oud 75 jaren, van beroep geen, wonende te
Vlissingen, weduwe van Dirk Rekkers,
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze akte van
overlijden geteekend.
H J C Waltman [?]
H F Rekkers
C J Wijs


Noot: C J Wijs als zoon is waarschijnlijk een ongecorrigeerde 
verschrijving. Het woord "zoon" is tussengevoegd na de naam
van H F Rekkers. Gezien de leeftijden van de betrokkenen zou
J C Zwikkel na het overlijden van Dirk Rekkers moeten zijn 
hertrouwd met de vader van C J Wijs (die in 1794 of 1795 is
geboren). J C Zwikkel was toen ongeveer 37 jaar oud.


o-jc1833.htm, april 2000
Compiled by Izašk De Pagter
Source: Rijksarchief te Middelburg
Copie van deze akte in mijn archief
More info? E-mail